De (onder)aanneming van grond, weg- en waterbouwkundige werken is één van de hoofdactiviteiten van H.G. Scholten BV.

De opdrachtgevers bestaan uit bouw/collega-aannemers, gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden alsmede particulieren.
Bij de uitvoering van ieder project geldt dat H.G. Scholten BV meedenkt met de vraagspecificatie van opdrachtgevers.

In de afgelopen 50 jaar heeft H.G. Scholten BV zich steeds meer gespecificeerd op het gebied van:

  • Bouw- en woonrijp maken;
  • Aanleg van natuurgebieden en terreinen;
  • Bestrating;
  • Aanleg van rioleringen en drainage;
  • Middelgroot- tot groot grondverzet;
  • Oeverwerken, beschoeiingen en bestortingen;
  • Baggerwerkzaamheden.